Dorobek naukowy

Praca trenera personalnego to ciągły rozwój, poszerzanie wiedzy i doskonalenie  umiejętności, dlatego kontynuuję swoją karierę edukacyjną na uczelni sportowej oraz stale poszerzam swoje kompetencje. Biorę także czynny udział w konferencjach i badaniach naukowych.

Konferencje naukowe:

2017

1. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów oraz Studenckich Kół Naukowych: Nauka w Służbie Kultury Fizycznej – Brenna : AWF im. J. Kukuczki w Katowicach, 25-26.05.2017.
Adam Rzetecki : „Okno anaboliczne a potreningowa suplementacja”.

2018

1. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów oraz Studenckich Kół Naukowych: Nauka w Służbie Kultury Fizycznej – Brenna : AWF im. J. Kukuczki w Katowicach, 25-26.05.2018.
Adam Rzetecki, Kamila Borowiec : „Ocena poziomu witaminy D3 w osoczu krwi osób
aktywnych fizycznie”.

2. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii- Kraków:Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, 25.05.2018.
Anna Fyda, Adam Rzetecki, Krzysztof Suszyński, Michał Trzęsicki, Stanisław Kwiek: Wpływ fizjoterapii pozabiegowej na ocenę dolegliwości bólowych u pacjentów po zabiegu endoskopii szyjnej z dostępu przedniego.

3. XVI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów oraz Studenckich Kół Naukowych : Nauka w służbie kultury fizycznej. – Brenna : Kierownictwo Studiów Doktoranckich, Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 10-11.05.2018.
Sebastian Bańkowski, Adam Rzetecki: Porównanie aktywności enzymów komórkowych
oraz stężenia dialdehydu malonowego we krwi zawodników futbolu amerykańskiego i piłki nożnej w makrocyklu szkolenia.

4. Konferencja Młodych Naukowców : Nowe wyzwania dla polskiej nauki – IV edycja. – Kraków : Creative Time, 15.12.2018.
Adam Rzetecki, Alan Langer: „Markery sercowe w biegach długodystansowych”.

5. Konferencja Młodych Naukowców : Nowe wyzwania dla polskiej nauki – IV edycja. – Kraków: Creative Time, 15.12.2018.
Alan Langer, Adam Rzetecki: Wpływ stażu treningowego na ciągłość powtarzalności uderzeń prawym prostym w MMA w różnych warunkach zakłócenia zewnętrznego.

2019

1. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów oraz Studenckich Kół Naukowych AWF Katowice – Katowice: AWF im. J. Kukuczki w Katowicach, 06.06.2019.
Agnieszka Gdańska, Adam Rzetecki : „Analiza składu ciała i wybranych parametrów
biochemicznych krwi u mężczyzn z niedoborem testosteronu”.

2020

1. Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – Dokonania Naukowe Doktorantów – VIII Edycja Kraków: Creative Time, 27-28.04.2020.
Agnieszka Gdańska, Adam Rzetecki: „Ocena żywienia i wybranych parametrów biochemicznych krwi u dzieci trenujących pływanie”.

2021 – 2022

Członek zespołu badawczego działającego w Instytucie Nauk o Sporcie w Katowicach. Przedmiot badania: aspekty fizjologiczno-biochemiczne w odpowiedzi na stres wysiłkowy. 

Publikacje:

  1. Wykorzystanie odważników kettlebell w rehabilitacji kardiologicznej u osób po przebytym zawale. Grzegorz Rzetecki, Zbigniew Nowak, Adam Rzetecki. Rehabilitacja w Praktyce 2018, 5, s.58-61.
  2. Wpływ stażu treningowego na ciągłość powtarzalności uderzeń prawym prostym w MMA w różnych warunkach zakłócenia zewnętrznego. Alan Langer, Adam Rzetecki, Marcin Żak, Paweł Gozdowski. Zagadnienia naukowe poruszane przez młodych naukowców. T. 14/ red. nauk. Krzysztof Piech Karaków: CreativeTime, 2019, s.82-86.
  3. Chest pain in an elite ultra-marathon runner: a case report with a follow-upon his subsequent athletic activity. Ewa Sadowska-Krępa, Barbara Kłapcińska, Dagmara Gerasimuk, Adam Rzetecki, Zbigniew Waśkiewicz, Zbigniew Gąsior, Aleksandra Żebrowska, Thomas Rosemann, Pantelis T. Nikolaidis, Beat Knechtle. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health Vol.22, nr 4 (2020), s.1-12.
  4. Makroskładniki w diecie młodego sportowca – zalecenia żywieniowe dla trenujących dzieci i młodzieży. Agnieszka Gdańska, Adam Rzetecki, Ewa Sadowska-Krępa. Food Forum 2020, nr 1, s.40-45.
  5. E. Sadowska-Krępa, M. Rozpara, A. Rzetecki, S. Bańkowski, A. Żebrowska, W. Pilch. Strenuous 12-h run elevates circulating biomarkers of oxidative stress, inflammation and intestinal permeability in middle-aged amateur runners: A preliminary study. PLoS One 2021; 16(4): e0249183.

Szukasz wykwalifikowanego trenera personalnego w Katowicach?

Zapoznaj się z moją ofertą

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mi świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Sprawdź moją ofertę i przekonaj się, jak mogę Ci pomóc w realizacji Twoich celów treningowych!